Bourses « Euskaraz lan egin » – 2ème appel à candidatures

Pour la deuxième année consécutive, les personnes ayant un projet professionnel nécessitant la maitrise de la langue basque et en lien avec le Projet stratégique de l’OPLB (enseignement, petite enfance, loisirs et activités sportives, éducation artistique et culturelle, lecture publique, médias et le numérique, etc.) pourront bénéficier d’une bourse pour suivre des formations intensives à la langue basque dans des centres de formation du Pays Basque nord ou de la Communauté autonome d’Euskadi.

« Euskaraz lan egin » 2021 vise à former une vingtaine de personnes qui présenteront un projet professionnel.

La bourse finance des formations dites « intensives » avec un minimum de 30 heures de formation hebdomadaires sur plusieurs mois. Ces formations peuvent être suivies sur le territoire du Pays Basque nord, ou, dans des centres de formation « immersifs » de la Communauté autonome d’Euskadi. A l’issue du 1er appel à candidatures organisé en juin 2021, il reste quelques places.

Plus d’infos :

https://www.mintzaira.fr/fr/activites-et-dispositifs-permanents/developpement-de-lenseignement-en-langue-basque/dispositif-de-bourses-euskaraz-lan-egin.html

Lien vers une vidéo de présentation du dispositif : https://www.youtube.com/watch?v=QQri9ehp99Y

 

Euskararen Erakunde Publikoak 2021eko «Euskaraz Lan Egin» bekaren edizioaren 2. deialdia abiatzen du. Beka horrek, euskaraz lan egin nahi dutenen euskarazko formakuntza trinkoak diruz laguntzen ditu.

Bigarren urtez segidan, euskara jakitea eskatzen duen proiektu profesionala duten pertsonek beka bat jaso dezakete, Ipar Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan euskarazko ikastaldi trinkoak egiteko. Proiektu profesionalek, EEPren Proiektu estrategikoarekin izan beharko dute lotura (irakaskuntza, haur ttipiak, aisialdiak eta kirol jarduerak, heziketa artistikoa eta kulturala, irakurketa publikoa, hedabideak eta arlo digitala, etab…).

2021eko «Euskaraz Lan Egin» dispositiboak, proiektu profesional bat aurkeztuko duten  hogei bat pertsona formatu nahi ditu. Ekaineko lehen deialdiaren ondotik, leku guti batzuk gelditzen dira.

Bekak formakuntza «intentsiboak», astean gutienez 30 orenekoak eta hainbat hilabete irauten dutenak baizik ez ditu diruz laguntzen.  Formakuntza horiek Ipar Euskal Herrian edo Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegi «trinkoetan» egin daitezke.