Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne ( AMAP) d’Amikuze

Partenariat fondé sur un engagement réciproque et solidaire sur le long terme entre un groupe de citoyens gourmands et des paysans qui vont les nourrir.

L’AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne : est un partenariat fondé sur un engagement réciproque et solidaire sur le long terme entre un groupe de citoyens gourmands et des paysans qui vont les nourrir.

Du bio, du local, du direct des fermes, tous les produits sont cultivés ou élevés dans un rayon de 30 km autour de St-Palais !

C’est à l’AMAP d’Amikuze qui existe depuis plus de 16 ans ici !

Les AMAP permettent à un consommateur d’acheter directement à un producteur. Le consom’acteur s’engage à acheter un panier hebdomadaire,  cela assure un revenu sûr et régulier aux paysans, sans intermédiaire.

Avec une douzaine de producteurs,trices, tous les jeudis soir, une trentaine de produits sont livrés aux amapiens qui ont passé contrat, au choix : légumes, pains, fruits, fromages, viandes, volailles, œufs, produits laitiers de vaches, de brebis, de chèvre, tisanes…….certains produits sont livrés toutes les semaines, d’autres par quinzaine ou mensuels.

L’Amap d’Amikuze peut être contactée par mail à amap.amikuze@gmail.com

Il est possible de venir voir comment cela se passe et rencontrer ses responsables le jeudi entre 18h30 et 19h00  sur le lieu de distribution, sous la halle du marché de St-Palais.

Coordinatrice : Isabelle Marco

 

Amikuzeko AMAPa

AMAP: Laborantxaren Mantentzearen Aldeko Elkartea: aldebiko partzuergo bat da, epe luzerako engaiamendu solidario batean oinarritua, herritar talde baten eta laborari batzuen artean.

Ekologikoa, tokikoa, baserrietatik zuzenean, mozkin guziak Donapaleu inguruko 30 kilometroko erradio batean landatuak edo haziak dira!
Hemen 16 urte baino gehiago daramatzan AMAP batez ari gira!
AMAPari esker kontsumitzaile batek zuzenean ekoizle bati erosten ahal dizkio mozkinak. Kontsumitzaileak astean behin saski bat erosteko konpromisoa hartzen du, eta horrek diru-sarrera seguru eta erregularrak bermatzen dizkie laborariei, bitartekorik gabe.

Dozena bat ekoizlerekin, ostegun gauero, hogeita hamar bat produkturen arteko hautua emaiten zaizkie kontratua egin duten amapiarrei: barazkiak, ogiak, fruituak, gasnak, haragiak, hegaztiak, arrautzak, behien, ardien, ahuntzen, tisanen… mozkin batzuk astero ematen dira, beste batzuk hamabostero edo hilabetero.

Amikuzeko AMAPa e-mailez junta daiteke amap.amikuze@gmail.com helbidera.
Nola pasatzen den ikustera jin daiteke, eta bere arduradunekin bildu ostegunetan 18: 30ak eta 19: 00ak artean, banaketa lekuan, Donapaleuko merkatu estaliaren aterpean.

Koordinatzailea: Isabelle Marco 05 59 65 97 13

05 59 65 97 13

amap.amikuze@gmail.com

Sur le lieu de distribution, sous la halle du marché de St-Palais.

Le jeudi entre 18h30 et 19h00